Ekologická likvidace autovraků a elektroodpadů

Likvidace vozidel

Provádíme ekologickou likvidaci všech vozidel (autovraků), částí vozidel, i likvidaci nepotřebných dílů.

Pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel je nutné předložit doklad o likvidaci vozidla vydaný subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků. Jedná se o osobu oprávněnou k podnikání, které byl krajským úřadem vydán souhlas k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování vybraných autovraků podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Jsme držiteli tohoto oprávnění.

Ekologické zpracování všech vozidel (autovraků osobní,nákladní atd.)

Vozidlo (autovrak) musí být kompletní a nesmí obsahovat jiný odpad. Při předání vozidla (autovraku) je vystaven doklad, který je nutný k odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel. V případě, že je majitelem firma je vystaven i doklad o předání odpadu oprávněné osobě. Tato činnost je občanům a firmám poskytována zdarma.

Ekologické zpracování části vozidla (autovraků - osobní,nákladní atd.)

Vozidlo (autovtak) není kompletní, je částečně demontovaný. Při předání části vozidla (autovraku) je vystaven doklad, který je nutný k odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel. V případě, že je majitelem firma je vystaven i doklad o předání odpadu oprávněné osobě. Tato činnost je placená, hradí původce odpadu. Cena smluvní, dohodou.

Ekologická demontáž vozidla

Tato činnost je určena hlavně pro firmy zabývající se opravami motorových vozidel a autodopravce. Vaše motorové vozidlo demontujeme, nebo si ho můžete u nás demontovat za dohledu našeho školeného pracovníka. Použitelné díly Vám budou předány, nepotřebné, nepoužitelné díly (věci, odpad) ekologicky zlikvidujeme. Po té bude vystaven doklad potřebný k odhlášení motorového vozidla z evidence. Pokud je majitelem firma, bude vystaven i doklad o předání oprávněné osobě. Tuto činnost hradí zákazník. Cena smluvní, dohodou.

Potřebné dokumenty

Postup při likvidaci vozidla

Jak k nám dopravit auto

Jak se od nás dostat

Pokud nemáte zajištěn odvoz, je možné využít tramvaj. Zastávka je přibližně 300 metrů od firmy (viz. mapa).